English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715
ماموریت دانشگاه شمس
موسسه شمس، به عنوان نماد آموزش عالی شرق استان گلستان موسسه ای جامع بوده که در حوزه های آموزش، پژوهش و فناوری در سطح استانی و
کشوری فعالیت دارد و قلمرو همه علوم، از جمله علوم مهندسی، علوم انسانی، هنر و علوم نوین را در اولویت برنامه های خود قرار داده است و با بهره
گیری از آموزش های دین مبین اسلام و ارزش های بنیادین انقلاب اسلامی و با بهره مندی از اساتید، اندیشمندان، فرهیختگان و کارکنان مومن،
شایسته و متدین تولیدکننده نظریه های علمی و تامین کننده نیازهای فکری و علمی جامعه اسلامی می باشد.
از طرفی این موسسه، با تربیت انسان های مومن، فرهیخته و دارای توان علمی بالا؛ تولید علم، نوآوری و فناوری های نوین را برای رسیدن به سربلندی
و موفقیت هر چه بیشتر ایران اسلامی و استان گلستان در زمان حال و آینده برنامه ریزی می کند.
همچنین با مرزشکنی علمی و تعامل با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در زمینۀ نظریه¬های جدید، پژوهش های بنیادین، فناوری و نوآوری
علمی و کاربردی اهتمام ویژه ای داشته و جهت موفقیت بیشتر، خود را به حرکت و گذر از مرزهای دانش و رقابت های عملی در جهت توسعه علوم و
تکنولوژی های همسو با اصول و ارزش های اسلامی ملزم می داند.
این موسسه ضمن همکاری همه جانبه با سایر دانشگاه ها در سطح استانی و ملی، دانشگاه را محیط پرورش اندیشمندان، محققین و متخصصین و مکانی
برای همکاری، هم افزائی و اشاعه فکر¬های نوین برای اعتلای زندگی فردی و اجتماعی در فضای مناسب آزاداندیشی فکری و نقدپذیری علمی بر اساس
اصول و مبانی دین اسلام می داند.
در ضمن، موسسه شمس گنبد با تعامل با مجموعه اجرائی منطقه و استان تامین کننده نیروهای مومن و متخصص در عرصه های علمی، فنی، اقتصادی و
اجتماعی بوده و با انجام پژوهش ها و تحقیقات بنیادی، تامین نیازهای علمی و کاربردی جامعه در تمامی سطوح را از وظائف خود می شمارد.