استاد (پروفسور) رسمی قطعی پایه 49 فیزیک هسته ای
دکترای تخصصی Ph.D فیزیک هسته ای از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با طی دوره آموزشی در موسسه ICTP کشور ایتالیا
دو گواهینامه فوق لیسانس از (دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه صنعتی شریف)
مولف بیش از 350 جلد کتاب، مقاله چاپ شده تحقیقی و پژوهشی ISI و کنفرانسی در مجلات معتبر خارجی و داخلی و اجرای طرح
تحقیقاتی موفق
فارغ التحصیل کردن شش دانشجوی دکترای فیزیک هسته ای که هم اکنون دو نفر از آنها دانشیار
و استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود و چهار نفر دیگر در سایردانشگاه ها مشغول به خدمت می باشند. همچنین 25
دانشجوی کارشناسی ارشد زیر نظر ایشان فارغ التحصیل شده اند.
مولف 3 کتاب در زمینه فیزیک که از آنها در بعضی دانشگاهها بعنوان کتاب درسی استفاده می شود.
مدرس اکثر دروس دوره دکترا و کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای
پژوهشگر برگزیده سال های 85،84،83و86 دانشگاه صنعتی شاهرود
فعالیتهای پژوهشی
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715