سوابق اجرایی
- مدیر نمونه ملی و کشوری در سال 1381
- مدیر نمونه استان سمنان
- عضو صاحب نظر شورای طرح و توسعه استان سمنان برای 8 سال
- رئیس چندین دانشگاه به مدت حدود 18 سال به شرح زیر:
- رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه از سال 1366 لغایت اذر 1372 به مدت حدود 7 سال
- سرپرست دانشگاه کردستان به مدت 3 سال (همزمان ریاست دانشگاه در دو استان مختلف در شرایط جنگ و بحران آن استانها )
- رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود از سال 1376 به مدت 8 سال و دو ماه
- موسس دانشکده علوم قرآنی در شاهرود و سرپرست آن به مدت 14 سال
- راه اندازی دانشگاه کردستان و اولین سرپرست آن دانشگاه با ایجاد 4 دانشکده و 12 رشته تحصیلی
- راه اندازی کننده دانشگاه صنعتی شاهرود و ایجاد 11 دانشکده و 45 زشته تحصیلی مشتمل بر 7 دوره دکتری ,19 دوره کارشناسی ارشد و 19 دوره کارشناسی در آن. جمعا 27 دانشکده به همراه 85 رشته تحصیلی که 11
دانشکده و 45 رشته تحصیلی صرفا در دانشگاه صنعتی شاهرود بوده که با همراهی همکاران ایجاد شده است .
- راه اندازی دانشگاه ایلام که قبلا زیر مجموعه دانشگاه رازی کرمانشاه بوده است .
- ایجاد بیش از 500 هزار متر مربع فضای آموزشی و کمک آموزشی در دانشگاه های رازی کرمانشاه، کردستان، ایلام و صنعتی شاهرود.
- عضو هیات ممیزه دانشگاه های صنعتی شاهرود و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از سال 1384 که ادامه دارد.
- عضو هیات امنائ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از سال 1376.
- عضو و دبیر هیات امنائ دانشگاه های منطقه غرب کشور (رازی کرمانشاه، بوعلی سینای همدان و کردستان ) از سال 1369 لغایت 1372 به مدت حدود 4 سال .
- عضو و دبیر هیات امنائ دانشگاه صنعتی شاهرود برای بیش از یک سال .
- عضو هیات امنائ دانشگاه های منطقه شمال کشور (مازندران، گیلان، گرگان، سمنان و شاهرود از سال 1376 لغایت 1383)
- عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

پروفسور علی اکبر رجبی

سوابق تحصیلی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
گرایش تحصیلی: فیزیک هسته ای
دانشگاه محل فارغ التحصیلی: امیر کبیر
رتبه دانشگاهی: استاد
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715