ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
رشته
رتبه علمی
مسئولیت در هیئت
امناء
1
علی اکبر رجبی
دکتری
فیزیک هسته ای
استاد
رئیس
2
حبیب اله قاسمی
دکتری
زمین شناسی
استاد
نماینده محترم وزیر
3
حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود
حسینی
کارشناسی
حوزوی الهیات
کارشناس
عضو
4
حسین موحدیان
دکتری
فیزیک
استادیار
عضو
5
حجت الاسلام والمسلمین محمود
شریعتمدار تهرانی
دکتری
الهیات
استادیار
عضو
6
علی یونسیان
دکتری
تربیت بدنی
استادیار
عضو
7
عزیزاله طاهری
دکتری
زمین شناسی
استادیار
عضو
8
صدیقه اعتماد
بازنشسته
آموزش و پرورش
فرهنگی
عضو
فهرست اعضاء هیئت امناء موسسه آموزش عالی شمس به شرح زیر می باشند:
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715