بازدید دانشجویان رشته روانشناسی از اورژانس اجتماعی، مرکز توانبخشی شقایق و خانه مهر- آذرماه 95   
بازدید دانشجویان رشته مهندسی مکانیک دانشگاه شمس از کارخانه فولاد در قالب درس علم مواد- آذرماه 95   
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715

مراسم گرامیداشت روز دانشجو و تجلیل از دانشجویان برتر با حضور پروفسور رجبی - آذرماه 95   
همایش تکنولوژی فکر توسط انجمن روانشناسی و با سخنرانی آقای دکتر ایری روز یکشنبه مورخه 18 آذرماه در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار شد - آذرماه 95   
يكى از تيم هاى موسسه آموزش عالى شمس با كد ٩٥٠٥٠١ توانست عنوان سريعترين تيم در حل يك سئوال را با زمان ٣٩ دقيقه كسب نمايد. - آذرماه 95