دانشجویان گرامی که متقاضی استفاده از وام شهریه صندوق رفاه می باشند جهت دریافت وام با همراه داشتن
مدارک ذیل به مسئول صندوق رفاه سرکار خانم مهلا رجبی مراجعه نمایند:
پر کردن فرم های مربوط به صندوق رفاه (جهت دریافت فرم های مربوط به انتشارات دانشگاه مراجعه و یا از لینکهای پایین صفحه دانلود فرمایید):
- کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت دانشجویی
- سند تعهد محضری
- مدارک ضامن شامل:
- کارت ملی و کپی شناسنامه ضامن
- حکم کارگزینی ضامن
- اگر بازنشسته باشد حکم بازنشستگی به همراه فیش حقوقی
مهلا رجبی
مسئول صندوق رفاه دانشگاه
تماس: 01733389711 داخلی 137
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715
دانلود فرمها:               فرم شماره 3  
فرم شماره 7