انجمن‌های علمی دانشجویی یکی از تشکل‌های خودجوش دانشجویی در حوزه‌های علمی و فرهنگی دانشگاه می‌باشند که در دهه گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و در مسیر تولید علم
از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته‌اند. انجمن‌ها، مجموعه‌های سیالی هستند که بر اساس توافق و شرکت داوطلبانه گروهی از دانشجویانِ فعال در امور آموزشی، در یک رشته
علمی شکل می‌پذیرند. این تشکل با هدف فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای ظهور استعدادها، خلاقیت‌ها و شکوفایی علمی دانشجویان؛ نهادینه ساختن فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی
و مطالعاتی؛ شناسایی دانشجویان مبتکر و پژوهشگر به منظور حمایت و نیز بهره‌گیری از آنان برای ارتقای فعالیت‌های علمی پژوهشی دانشگاه؛ پرورش توانایی انجام فعالیت‌های
گروهی در دانشجویان و کسب تجربه‌های اجرایی و مهارت‌های کارآفرینی توسط آنها؛ در ساختار فرهنگی دانشگاه‌ها تعریف شده‌ است.
در همین راستا، انجمن های علمی در هر دانشکده و گروه تاسیس شد و در طول فعالیت خود در سالهای اخیر، دستاورد های درخوری کسب کرده و بازدید ها، همایش ها و فعالیت
های علمی گسترده ای را هر کدام از انجمنها ترتیب داده اند. نقطه تحول این انجمن ها به حول قوه الهی برای پیشبرد بیشتر اهداف علمی-دانشجویی و افزایش روحیه، شادابی و
نشاط علمی در دانشجویان هر گروه و بهینه سازی هرچه بیشتر امکانات آموزشی و برنامه ها و پویا سازی محیط دانشکده ها می باشد.
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715
انجمن علمی کامپیوتر
انجمن علمی عمران
انجمن علمی معماری
انجمن علمی برق
انجمن علمی روان شناسی
انجمن علمی حسابداری
انجمن علمی مدیریت
انجمن علمی مکانیک