خبرخوان شمس
معتبرترین و برترین مدرک دانشگاهی
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی- بازاریابی (رشته جدید)
مدیریت کسب و کار MBA (رشته جدید)
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی (رشته
جدید)
حسابداری
روان شناسی عمومی
مهندسی نرم افزار کامپیوتر
مهندسی معماری
مهندسی عمران- زلزله
مهندسی عمران- سازه
مهندسی عمران- راه و ترابری
مهندسی عمران- ژئوتکنیک
مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
مهندسی برق- سیستمهای قدرت
کارشناسی
حقوق (رشته جدید)
مدیریت امور بانکی (رشته جدید)
حسابداری
مدیریت بازرگانی
روان شناسی
مربیگری ورزشی
علوم ورزشی- علوم زیستی ورزش
مهندسی نرم افزار کامپیوتر
مهندسی عمران
مهندسی معماری
مهندسی شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی مکانیک
مهندسی برق-قدرت (قدیم)
مهندسی برق- الکترونیک (قدیم)
کارشناسی ناپیوسته
علمی کاربردی حسابداری
علمی کاربردی معماری
علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
مدیریت بازرگانی
مهندسی اجرایی عمران
مهندسی تکنولوژی عمران- عمران(قدیم)
مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
مهندسی تکنولوژی ساختمان
مهندسی تکنولوژی برق-قدرت
مهندسی تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق
مهندسی تکنولوژی الکترونیک
تاسیسات- حرارتی و برودتی
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات
کاردانی
حسابداری بازرگانی
نقشه کشی معماری
نرم افزار کامپیوتر
الکتروتکنیک(برق صنعتی)
الکترونیک- الکترونیک عمومی
ساختمان- کارهای عمومی ساختمان
تاسیسات- حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
ساخت و تولید- ماشین ابزار
نقشه کشی عمومی- طراحی صنعتی
ناپیوسته عمران- کارهای عمومی ساختمان(قدیم)
ناپیوسته کامپیوتر-نرم افزار (قدیم)
ناپیوسته مخابرات-ارتباط داده (قدیم)