در سال 1362 در شهرستان شاهرود متولد و تحصیلات خود را در همان شهر ادامه دادم. تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان نمونه دولتی علامه حلی در سال 1380 به پایان رسانده و در
سال1381 تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته مهندسی برق- قدرت در دانشگاه صنعتی شاهرود مقطع کارشناسی آغاز نمودم. در سال 1385 موفق به گذراندن دوره کارشناسی گشتم. در
همان سال به مقطع کارشناسی ارشد با گرایش قدرت در دانشگاه صنعتی شاهرود راه یافتم. این دوره را نیز در سال 1388 با معدل 18.75 و با رتبه اول، به پایان رساندم. همچنین در این سال
با ارائه چندین مقاله ISI ، ISC  و کنفرانس به عنوان دانشجو پژوهشگر انتخاب شدم. در سال 1388 با شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری مشترک دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه
صنعتی امیرکبیر با کسب رتبه اول موفق به راه یابی به دوره دکتری در گرایش قدرت_سیستم گشتم. دوره دکتری را با کسب درجه عالی(معدل 19.10( با موفقیت گذرانده و در طول مدت
تحصیل نیز در صنعت فعالیت داشتم.
معاون آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی شمس
دکتر محسن خسروی
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715
تعدادی از پروژه های اجرایی:
- ناظر در پروژه راه اندازی و نصب پست و خط 20 کیلو ولت دانشگاه آزاد شاهرود
-
نظارت و مشاوره و طراحی کارخانجات سوله طبرستان و پروفیل سازان
-
طراح و مشاور اجرا در تاسیسات برقی کارخانه دخانیات ساری
-
مشاوره، طراحی و نظارت پروژه های بهره برداری شمال غرب تهران
-
طراحی و نظارت ساخت بیمارستان تخصصی 160 تخته خوابی فاطمیه شاهرود

طرح پژوهشی:
نقشه راه رانش الکتریکی شناورهای زیر سطحی در پژوهشکده شناورهای زیر سطحی کشور به عنوان همکار آقای دکتر احمد دارابی