مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد نقل و انتقالات و مهمانی دانشجویان دانشگاه
مسئول واحد نقل و انتقالات و مهمانی دانشجویان دانشگاه: مهندس اسحاق کر
زمان نقل و انتقال دانشجویی در دانشگاه
  طبق آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویی سازمان امور دانشجویان، روند ارائه و بررسی درخواستهای میهمانی و انتقالی دانشجویان متقاضی از تاريخ 01/02/1396 تا تاريخ 01/03/1396
مي باشد و سيستم براي ثبت درخواست تنها در ارديبهشت سال 96 فعال مي شود.
نحوه ثبت درخواست
دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی باید درخواست خود را با اطلاع کامل از مفاد آیین نامه (قابل دانلود از همین صفحه) در زمان مقرر در سامانه ميهماني و انتقال دانشجويان وزارت علوم
به آدرس اینترنتی http://mad.saorg.ir/EDUS/Default.Aspx ثبت و با توجه به مورد درخواست نسبت به اسکن مدارک مربوطه اقدام نماید تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و
اعلام نظر درخواست ثبت شده اقدام گردد.
دانلود فایل آئین نامه میهمانی و انتقال
نکات قابل توجه
ü کلیه دانشجویان جهت انجام امور نقل و انتقال باید از طریق سامانه نقل و انتقال دانشجویی در زمان مقرر اقدام نمایند و نیازی به مراجعه به واحدهای دانشگاهی مبدا، مقصد
نمی باشد.
ü ثبت درخواست میهمانی- انتقال دارای هزینه بررسی مدارک می باشد که تنها از طریق سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان وزارت علوم توسط دانشجوی متقاضی و به حساب
وزارت علوم واریز می شود. پس از ثبت درخواست و یا مخالفت با درخواست، هزينه بررسي مسترد نخواهد شد.
ü انتقال یا میهمانی دانشجویان در صورت احراز شرایط مندرج در آیین نامه و دایر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی در واحد مقصد و نداشتن منع آموزشی امکان پذیر است.
ü انتقال دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه فقط یک بار در طول تحصیل امکان پذیر است.
ü نقل و انتقال دانشجويان بدون آزمون ممنوع مي باشد.
ü درخواست نقل و انتقال دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه پس از گذشت یک نیمسال از قبولی ضمن ثبت نام در دانشگاه مبدا امکان پذیر است.
ü اخذ دروس پایان نامه، پروژه و کارآموزی به صورت میهمان در واحد مقصد ممنوع می باشد.
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715