مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد اتوماسیون اداری
مسئول واحد اتوماسیون اداری دانشگاه: مهندس اسحاق کر
شرح وظایف:
ü آموزش کاربران سیستم اتوماسیون اداری
ü نگهداری و مانیتورینگ سیستم اتوماسیون اداری و رفع عیوب احتمالی
ü رفع اشکال کاربران سیستم اتوماسیون اداری
ü همکاری و رفع اشکالات احتمالی که در جریان استفاده عملی از برنامه ها پیش می آید.
ü مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارائه نظر مشورتی به مقام های بالاتر
ü ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه به منظور آگاهی از پیشرفت های علمی و فنی در خصوص سخت افزار و نرم افزار های پایه ای و بکار گیری آنها
ü همکاری در مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها، و روشهای موجود و ارائه پشنهادات اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی
ü پیگیری و انجام سایر امور محوله
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715