مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد شبکه
مسئول واحد شبکه دانشگاه: مهندس اسحاق کر
شرح وظایف:
ü عیب یابی شبکه LAN واحدهای مختلف دانشگاه و رفع عیوب
ü عیب یابی سخت افزاری و رفع عیوب کامپیوترهای واحدهای مختلف دانشگاه
ü نصب نرم افزارهای سیستم عامل و سایر سیستم های مورد نیاز
ü طراحی نقشه شبکه های کامپیوتری و نظارت بر اجرای آن
ü پیشنهاد مشخصات تجهیزات شبکه مورد نیاز و برآورد قیمت آنها
ü ارزیابی و تأیید تجهیزات سخت افزاری خریداری شده برای واحدهای مختلف دانشگاه
ü تست و تأیید طرحهای شبکه LAN واحدهای مختلف دانشگاه
ü پیگیری علل سخت افزاری اختلال یا قطع اینترنت کامپیوترهای واحدهای مختلف دانشگاه
ü فعال سازی نودهای موجود در واحدهای مختلف و رفع عیوب احتمالی آن
ü نصب آنتی ویروس و انجام تنظیمات شبکه جهت اتصال رایانه ها به شبکه
ü نصب رک، پچ پنل و سوئیچ در مکانهای مورد نیاز
ü بازدید دوره ای از رایانه های واحدهای مختلف و رفع نواقص نرم افزاری و سخت افزاری آنها
ü بررسی و کارشناسی کارکرد و اختلالات موجود در شبکه بی سیم واحدهای مختلف دانشگاه و رفع عیوب آن
ü پیگیری و انجام سایر امور محوله
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715